Řidičský průkaz od 20 500 Kč

Jak to všechno proběhne

Výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou "Žádost o řidičské oprávnění" a "Posudek o zdravotní způsobilosti" potvrzený praktickým lékařem.  Dále je třeba před zahájením kurzu uhradit kursovné nebo přiměřenou zálohu. Autoškola Brno

Organizace výuky

Teoretická výuka - výuka probíhá buď formou kurzu s pravidelnou docházkou na přednášky nebo formou individuálního studia tedy podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a absolvuje povinné konzultace s učitelem. Autoškola Brno

Praktická výuka - jedná se o jízdní výcviky automobilového vozidla. Školitel představuje všechny vlastnosti auta, zvládáních specifických situací a zdravotnickou přípravu. V tomto výcviku se protnou veškeré Vaše znalosti z teorie. Autoškola Brno Autoškola Brno Autoškola Brno  nejlevnější autoškola v Brně nejlepší autoškola v Brně

Délka výcviku

Kurz trvá v průměru 2 měsíce, kde záleží na rozvrhu školitele a žáka.  Je možné získat řidičský průkaz během 30 nebo 15 dnů za příplatek. Všechny příplatky najdete v ceníku.

Ukončení výcviku

Výcvik může být ukončen po absolvování veškeré teoretické a praktické výuky. Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny zákonem jako minimální. V případě potřeby máte možnost si s námi domluvit doplňkové hodiny, aby jste se k závěrečné zkoušce cítili 100% připraveni.

Co budete řídit za automobil

Fiat Panda, Renault Megane, Opel Astra

Závěrečná zkouška 

Termín Vaší zkoušky bude následovat v souladu se zákonem po ukončení Vašeho výcviku, a to do dvou týdnů po ukončení - avšak Váš výcvik je zpravidla naplánován tak, aby jste mohli absolvovat závěrečnou zkoušku do tří pracovních dnů od ukončení kurzu.

Veškeré formality spojené s přihlášením na zkoušku zajišťuje autoškola.

Zkoušku provádí zkušební komisař obecního úřadu obce s rozšířenou působností a skládá se ze 2 částí

  • písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy
  • zkouška z praktické jízdy. Autoškola Brno Autoškola Brno Autoškola Brno

    autoškolou v Brně nejlevnější autoškola v Brně nejlepší autoškola v Brně

Za závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek ve výši 700,- Kč a autoškole 500 Kč za připuštění ke zkoušce.

Za případnou opakovanou zkoušku se autoškole platí 500 Kč a poplatek úřadu za zkoušku, kterou jste nezvládli:

  • Pravidla o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč
  • Praktická jízda 400 Kč Autoškola Brno Autoškola Brno Autoškola Brno

    autoškolou v Brně nejlevnější autoškola v Brně nejlepší autoškola v Brně