Novinka kde všude si můžete zažádat o ŘP.

04.02.2020

Pozor změna novely zákona č. 361/2000 Sb. Podle novely zákona kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestup-cích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších před-pisů a některé další zákony.

...dále

Vydání řidičského průkazu na MMB Řidičský průkaz se dnes vydává na Magistrátu příslušné Obce, kam uchazeč spadá. Aby si řidičský průkaz mohl vyzvednout, musí mít u sebe žádost o řidičské oprávnění, na které úspěšně složil zkoušku z dané skupiny. Dále kolek, který si může na magistrátu zakoupit. Fotografii podle nové evropské normy na modrém podkladu kvůli digitálnírnu zpracování. A jako poslední nově zavedená věc je kladný posudek o zdravotní způsobilosti a prohlášení.

...dále

Nejnovější změny AUTOŠKOLY BRNO

Testy se zkouší pouze v elektronické podobě.Odkaz na zkušební testy https://etesty.rndcr.cz Zpoplatnění závěrečné zkoušky Obecním úřadem obce s Rozšířenou působnost,